top of page
Search

מנהלים? כך תיצרו גיוון תעסוקתי אמיתי בארגון

Updated: Aug 4, 2021

בשנים האחרונות, עוד ועוד חברות וארגונים שואפים להפגין כי הם מורכבים מכוח אדם מגוון, תוך אימוץ של תרבות ארגונית מכילה.

איך מייצרים מגוון אמיתי ונלחמים באפליה בארגון?

מנהלים? כך תוכלו ליצור גיוון תעסוקתי אמיתי בארגון, ללא אפליהבשנים האחרונות, עוד ועוד חברות וארגונים שואפים להפגין כי מורכבים מכוח אדם מגוון, תוך אימוץ של תרבות ארגונית מכילה.


חברות וארגונים עם מבט קדימה - משתדלים ופועלים ליישר קו עם ענין הגיוון התעסוקתי.

זאת לא רק בשל הסיבה שארגון ללא גיוון שכזה עלול להצטייר כמפלה, מה שאינו חוקי כיום.


מהן הסיבות לשאיפה הזו, מעבר לכך?

מיתוג המעסיק


לפי סקר שבוצע על ידי חברת המחקרים האמריקאית Gallup& Robinson, נמצא כי גם אם קיים ייצוג דמוגרפי רחב לעובדים ממגזרים שונים בחברה שלרוב נתונים תחת אפליה, ככל הנראהשלא תהיה לכך השפעה מהותית לגבי תפיסת ומיתוג המעסיק ולגבי תפיסת המגוון של החברה - במידה והיחס אל אותם העובדים, אם המוגבלים, הנשים, המבוגרים, כאלו ממוצאים אתניים שונים וכן הלאה, יהיה יחס שיוויני.


מה זה אומר?


בסופו של דבר, כדי לשדרג את מותג החברה, על ידי הגדלת המגוון האנושי בחברה - ארגונים זקוקים להרבה יותר מאשר כוח עבודה מגוון בלבד.

עליהם להוביל תרבות ארגונית שמקבלת את האחר והשונה ומקדמת אותו בגלוי ובצורה חיובית.


שיפור ביצועים עסקיים


כדי לאפשר לגיוון התעסוקתי השפעה מהותית על הביצועים העסקיים של החברה ועל הכושר שלה לגייס את המבוקשים שבין המוכשרים בשוק התעסוקה, על החברה להוביל תהליכי תרבות ארגונית כזו כפי שהוזכרה.

מה שמוביל אותנו לצד נוסף של הבעיה, הנעוץ בכך שבכל הקשור לקידום וגיוס עובדים, קיימים לא מעט מעסיקים אשר מקבלים החלטות שאינן על בסיס מקצועי בלבד ולמערכת השיקולים נכנסים גם שיקולים כמו גיל, הורות, מין, מוצא וכו'.


איך ניתן לקדם תרבות שכזו?


ראשית, על מנת לקדם תרבות ארגונית אמיתית שמאמצת גיוון וקבלת השונה, יש לבסס ערכים.

כמו בכל מותג - על החברה לאמץ ערכים שעולים בקנה אחד עם מטרה זו, למשל כבוד הדדי: כל עובד מתייחס לכל העובדים האחרים בכבוד.

על הארגון לתכנן וליישם תרבות ארגונית מכילה הנמצאת באחריות המשותפת של העובדים והמנהלים בכל הדרגים, כולל ההנהלה הבכירה.

שנית, בעת ביצוע הערכות עובדים באשר לקידום בתפקיד או בשכר, יש לבצע את ההערכה על בסיס נקודות החוזק והתורפה של העובד ומידת המקצועיות שלו, ועליהן בלבד.

גיוון תעסוקתי אמיתי, כזה שתומך במיתוג מעסיק חיובי, תלוי במידה רבה בתרבות הארגונית של החברה.


אבני דרך


כחלק בלתי נפרד מאותה התרבות הארגונית יש צורך לייצר את אבני הדרך שמהן תצמח התרבות הארגונית, ליצירת שיתוף מלא בכל הקשור להסרת דעות קדומות, לפיתוח הכשרות, קידום עובדים וכו.

לפי מגוון מחקרים שבוצעו בעולם ניתן להסיק כי ארגונים שמאופיינים בשיתוף והכלה של מגוון אוכלוסיות, הניבו בעשור האחרון תוצאות עסקיות טובות יותר מאשר ארגונים שלא נקטו במדיניות של גיוון תעסוקתי.

פרט לכך, בארגונים בעלי רמות גבוהות של שיתוף והכלה, קיימות גם רמות גבוהות יותר של חברות בין עובדים, אווירה עם מורל גבוה ושיעורי תחלופת עובדים נמוכים יותר.


איך דואגים למגוון אמיתי בארגון, בצורה היעילה ביותר?

מעבר לתהליכים ארגוניים כגון, בCheckmeHR, אנו מאפשרים לארגונים לבצע הערכה של מועמדים רבים, ללא אפליה, ומסייעים באמצעות מערכות טכנולוגיות מתקדמות, בשילוב פסיכולוגיה מודרנית, לאתר את המועמדים הטובים ביותר לארגון.


אשמח לפרטים


רוצה לגלות עוד על האפשרויות למיון עובדים מהיר, איכותי ומשמעותי? השאירי פרטים עכשיו לשיחת היכרות עם מומחי המיון של CheckmeHR, ללא עלות!

17 views0 comments

Comments


bottom of page